2010-


I 2010 fik Munkeruphus tilskud til “Hav”, der er placeret i den smukke have.
Gilleleje Hallen har igennem årene modtaget flere tilskud til udsmykning og senest til et foredrag med Peter Olesen i 2012.


Opera på Havnen 2018 blev muliggjort ved tilskud fra legatet, ved samme lejlighed uddeltes hædersgaven til Kurt Larsen fra Bakkeselskabet.

2018
Det gamle posthus. Tilsagn om tilskud til nyt stakit, bliver realiseret i 2019.
Opera på Havnen. Tilskud til afholdelse af  kulturevent “Opera på Havnen”.
Kulturhavn Gilleleje. Tilskud til indkøb af flygel samt køb af 5 folkeaktier til bevarelse af kunstværket “Wings”.
www.jblm.dk  Jens Bo Larsens Mindelegat  går digitalt og får hjemmeside med ansøgningsformularer samt facebook side.

2017
Ingen ordinære uddelinger. 

2016
Gilleleje Handelsforening. Tilskud til brochure om Gilleleje Handelsforenings 100 års jubilæum før og nu.

2015
Tilskud til afholdelse af Sankt Hans aften på Veststranden.

2014 
Gilleleje Havn.
Vedligeholdelse af ”Stævnen” på Gilleleje havn.

2013
Gilleleje Kirke. Tilskud til genopførsel af teaterstykke ”Oktober 43” af Bente Milton.

2012
Gilleleje Hallen. Foredrag med Peter Olesen “Gilleleje under kærlig behandling” med 200 deltagere.
Gilleleje Hallen. Tilskud til udsmykning/indretning af lokaler.

2011
Gilleleje Boldklub.
Udsmykning af lokalter (fællesrum).

2010
Munkeruphus. Tilskud til  “hav”, udskåret træstamme, placeret i haven.